Đây là một trong nhiều nội dung được thống nhất trong các buổi làm việc giữa UBND tỉnh Bình Định với Hội hữu nghị Nhật-Việt tại Sakai và Công ty Kato Office.

Mặc dù còn một số hạn chế nhưng mô hình thí điểm khai thác, bảo quản, thu mua, xuất khẩu cá ngừ đại dương sang Nhật Bản có nhiều tiềm năng phát triển.

Phía Nhật Bản cho rằng về mặt kỹ thuật cần tiếp tục cải tiến, hoàn thiện ngư cụ hiện có của ngư dân để phù hợp với các trang thiết bị mới như máy shocker, máy thu thả tự động; tổ chức luân phiên vận chuyển để giảm thời gian đưa cá về bờ.

Tỉnh Bình Định đã tổ chức tập huấn về kỹ thuật khai thác, xử lý cá, bảo quản cá sau thu hoạch trên tàu cho toàn bộ thuyền viên của 4 nhóm tàu tham gia dự án.

Theo VGP