Bình Dương thu hút hơn 1,3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài
Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Ảnh: Sơn Nam

Cụ thể, lũy kế 10 tháng của năm 2023 tỉnh Bình Dương đã thu hút được 1 tỷ 306 triệu USD (bằng 46% so với cùng kỳ). Trong đó, có 101 dự án đầu tư mới (532 triệu USD), 31 dự án điều chỉnh tăng vốn (150 triệu USD) và 112 dự án góp vốn (771 triệu USD)...

Cùng với thu hút vốn đầu tư nước ngoài, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, về nguồn vốn đầu tư trong nước, lũy kế 10 tháng đầu năm, đã thu hút được 71.443 tỷ đồng (giảm 5,9% so với cùng kỳ), gồm: 5.399 doanh nghiệp đăng ký mới, 1.353 doanh nghiệp tăng vốn, 85 doanh nghiệp giảm vốn; có 541 doanh nghiệp giải thể.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Bình Dương, trong bối cảnh có nhiều yếu tố bất lợi về tình hình kinh tế thế giới của những tháng đầu năm 2023, làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu cũng như thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước… thì những kết quả trên tuy có giảm so với cùng kỳ, nhưng vẫn thể hiện nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị thông qua các chính sách quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh./.

Mới đây, để chủ động mời gọi, thu hút đầu tư nước ngoài, tỉnh Bình Dương đã lập đoàn lãnh đạo chủ chốt cùng một số doanh nghiệp sang Hoa Kỳ để tham khảo, kết nối, xúc tiến đầu tư trên nhiều lĩnh vực vào tỉnh này.