bo chinh tri

Các đông chí trong Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM dự buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Trong tuần thứ hai, đợt 2, từ ngày 24 đến ngày 29/8/2015, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; và Bộ Chính trị cũng đã làm việc (theo nhóm, có các đồng chí Ban Bí thư tham dự) với Ban Thường vụ 10 đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bình Thuận, Tây Ninh, Hưng Yên, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Nghệ An, Khánh Hòa, Thanh Hóa) để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trực thuộc Trung ương trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị.

Tham dự làm việc có đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; đối với các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có đại diện lãnh đạo của Ủy ban Dân tộc; các tỉnh nằm trong vùng của 3 Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe đại diện ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương trình bày dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020, ý kiến của các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến vào 3 nhóm nội dung:

Một là, đối với dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy và dự thảo nghị quyết trình đại hội đảng bộ, cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như chủ đề, kết cấu; đánh giá, nhận định chủ yếu; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn; những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị đưa vào dự thảo nghị quyết, các định hướng lớn nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng có liên quan trực tiếp đến đảng bộ.

Hai là, đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ, cho ý kiến chủ yếu về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy, về nội dung và phương thức lãnh đạo, những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Ba là, cho ý kiến về phương án nhân sự của cấp ủy, chủ yếu về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng ban chấp hành ban thường vụ và về tiêu chuẩn, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỉ lệ tuổi trẻ, tỉ lệ nữ, tỉ lệ tái cử.

Trên cơ sở kết luận của đồng chí chủ trì buổi làm việc, ý kiến của các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương tham dự, các đảng bộ nói trên tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình bày tại đại hội.

Như vậy, tính đến ngày 29/8/2015, Bộ Chính trị đã làm việc với 60/68 đảng bộ trực thuộc Trung ương (gồm Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và 56 đảng bộ tỉnh, thành phố).

Công tác tổ chức làm việc được các đảng bộ trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, trách nhiệm cao, thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Các buổi làm việc của Bộ Chính trị với các đảng bộ bảo đảm tốt các yêu cầu chung, chất lượng và hiệu quả./.

Theo chinhphu.vn