dvctt

Số lượng hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4) tăng lên đáng kể.

Số liệu thống kê của Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD - Bộ Công thương) cho thấy, số lượng hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4) của Bộ Công thương đã tăng lên đáng kể, chiếm tỉ lệ cao trong tổng số hồ sơ được đăng ký tại bộ này.

Riêng trong năm 2019, có 94/257 bộ hồ sơ được nộp và xử lý qua cổng dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 36,5%. Tỷ lệ này năm 2020 là 78% (tăng hơn 41,5% so với năm 2019) và trong 5 tháng đầu năm 2021 là 76%. Tất cả các hồ sơ hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến đều được Cục CT&BVNTD tiếp nhận và xử lý hiệu quả, thông suốt, đúng thời hạn theo quy định.

Bên cạnh đó, thời gian qua Cục CT&BVNTD cũng chủ động tăng cường truyền thông, phổ biến về hiệu quả của phương thức này tới các doanh nghiệp như: đăng tải hướng dẫn thực hiện dịch vụ trên trang thông tin điện tử, giới thiệu và hướng dẫn khi doanh nghiệp đến nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ…

Đáng chú ý, ngoài phương thức đăng ký hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4), thì công tác tiếp nhận và xử lý các hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vẫn đồng thời qua cả ba nhóm phương thức: gửi trực tiếp; gửi bằng bưu điện; hoặc gửi bằng phương tiện điện tử với số lượng một bộ cho cơ quan có thẩm quyền. Qua đó, doanh nghiệp chủ động lựa chọn phương thức đăng ký hồ sơ phù hợp và thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của đơn vị./.

Tố Uyên