bảo

Ảnh: TL.

Phạm vi hợp đồng được ký kết bao gồm số lượng đặt hàng gồm công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên; công tác khắc phục hậu quả bão lũ bước 1; công tác sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất khác. Thời gian thực hiện hợp đồng từ 00 giờ ngày 1/1/2021 đến 24 giờ ngày 21/12/2021. Tổng giá trị hợp đồng là 2.821,9 tỷ đồng.

Trong đó, VNR có trách nhiệm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dung và theo quy định của pháp luật; đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác.

Sau khi ký hợp đồng, trong vòng 5 ngày làm việc, bên A (Bộ Giao thông vận tải) sẽ tạm ứng cho bên B (VNR) 50% giá trị phần công việc. Công tác thanh toán, quyết toán, nghiệm thu bàn giao giữa 2 bên thực hiện đúng quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật hiện hành.

Phát biểu tại buổi ký kết, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đều thống nhất chỉ đạo: “Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao Cục Đường sắt Việt Nam và VNR đã khẩn trương trao đổi, bàn bạc, đàm phán trên tinh thần trách nhiệm, hợp tác cao để đi đến thống nhất những nội dung cơ bản của hợp đồng”.

Sau khi hợp đồng được ký kết, Cục Đường sắt Việt Nam và VNR khẩn trương triển khai nhanh những nhiệm vụ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia nhằm đảm bảo hoạt động giao thông đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn , chính xác; đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng, thu nhập, đời sống của người lao động ngành đường sắt.

Trong quá trình thực hiện, hai bên trao đổi, thống nhất, chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những nội dung còn vướng mắc để có căn cứ tiếp tục triển khai thực hiện hợp đồng một cách liên tục, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Được biết trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 636/TTg-CN ngày 19/5/2021, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 với VNR trước ngày 24/5/2021./.

Văn Nam-Trí Dũng