Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Trước đó, để triển khai Công điện số 02/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải đã thống nhất thành lập Tổ công tác liên bộ, nhằm triển khai đồng bộ các chỉ đạo của lãnh đạo 2 bộ với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Tổ công tác đã họp phiên thứ nhất vào ngày 6/2/2024 để thống nhất thành phần, nhiệm vụ của tổ công tác nhằm thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao (tại Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 9/1/2024).

Bộ Giao thông phối hợp Bộ Xây dựng tháo gỡ khó khăn cho công trình trọng điểm
Hai Bộ Giao thông - Xây dựng họp tháo gỡ khó khăn cho công trình giao thông trọng điểm. Ảnh: TL

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết đã ban hành các văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị thực hiện các nhiệm vụ về việc công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy, thiết bị thi công và chỉ số giá xây dựng theo đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng công bố giá không đầy đủ, không đúng thời gian, không kịp thời diễn biến của giá trên thị trường gây khó khăn cho công tác xác lập, quản lý, thực hiện hợp đồng thi công.

Bộ Xây dựng cho biết đã có ý kiến đối với kết quả rà soát các định mức dự toán cần điều chỉnh, bổ sung thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng và danh mục các định mức chuyên ngành giao thông theo đề nghị tại 2 văn bản của Cục Quản lý đầu tư xây dựng - Bộ Giao thông vận tải. Trong đó, xác định rõ danh mục các định mức trùng lặp theo đề xuất của 2 bộ, danh mục các định mức cơ bản đủ điều kiện ban hành theo thẩm quyền và định mức cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản gửi các bộ quản lý xây dựng chuyên ngành, UBND các địa phương để đánh giá thực trạng về việc quản lý định mức xây dựng, bao gồm cả định mức chuyên ngành, đặc thù (nếu có); xây dựng kế hoạch và danh mục các định mức dự toán còn thiếu hoặc bất cập, tổ chức xây dựng định mức dự toán, theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho biết, đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các định mức chuyên ngành, định mức đặc thù thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải để gửi Bộ Xây dựng cho ý kiến.

Đồng thời, bộ này tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá vật liệu xây dựng tại mỏ theo cơ chế đặc thù…

Sớm ban hành định mức chuyên ngành để tháo gỡ khó khăn cho triển khai dự án

Tại hội nghị, tổ công tác đã kiểm điểm, đánh giá các nội dung công việc, các giải pháp đã thực hiện, đề xuất triển khai các nội dung chính trong thời gian tới.

Theo đó, lãnh đạo 2 bộ đã thống nhất giao nhiệm vụ cho 2 đồng tổ trưởng tổ công tác chịu trách nhiệm trực tiếp, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch thực hiện, gắn trách nhiệm đến từng tổ phó và các thành viên trong tổ công tác để triển khai kịp thời, đúng tiến độ, đúng yêu cầu được giao.

Bộ Giao thông phối hợp Bộ Xây dựng tháo gỡ khó khăn cho công trình trọng điểm

Sẽ ban hành hàng trăm định mức chuyên ngành giao thông trong quý I/2024. Ảnh: TL

Cụ thể, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan những công việc như: hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc ban hành định mức xây dựng trên cơ sở kết quả rà soát của Tổ công tác để trình Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền; phối hợp cùng Bộ Giao thông vận tải tập trung hoàn thành, ban hành những định mức cần thiết cho quá trình đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia hiện nay như: các định mức về cấp phối vữa, định mức dự toán các công tác thi công cầu dây văng, định mức công tác đào đắp...

Tổ công tác tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để thực hiện có hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ đã được đặt ra tại Kết luận hội nghị số 22/TBLT-BXD-BGTVT; Công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá máy thi công đảm bảo đầy đủ, công khai, minh bạch, đúng với giá thị trường và đúng quy định pháp luật.

Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí cụ thể để phân định rõ khái niệm định mức chuyên ngành, định mức đặc thù làm cơ sở xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các bộ quản lý xây dựng chuyên ngành, các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ ban hành định mức chuyên ngành, đặc thù;

Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải kiểm tra công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng tại một số ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải được giao làm chủ đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia;

Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các địa phương để thu thập, đánh giá, đề xuất kịp thời các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá vật liệu xây dựng tại mỏ theo cơ chế đặc thù của Quốc hội và Chính phủ;

Về phía Bộ Giao thông vận tải, bộ sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ định mức chuyên ngành, đặc thù thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải, gửi Bộ Xây dựng có ý kiến trước khi ban hành theo thẩm quyền.

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu và doanh nghiệp cùng với các địa phương rà soát hệ thống định mức hiện tại, đề xuất với bộ, ngành có liên quan và gửi tổ công tác về những định mức chưa phù hợp, định mức còn thiếu, định mức cần bổ sung trong quý I/2024.

Tổ công tác rà soát, đề xuất các cơ quan xem xét việc ban hành các định mức xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền trên nguyên tắc thực tiễn, đảm bảo trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp với thị trường, tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá vật liệu xây dựng tại mỏ theo cơ chế đặc thù; gửi báo cáo về Bộ Xây dựng và tổ công tác để theo dõi, đôn đốc và có ý kiến với các cấp có thẩm quyền, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc;

Tập trung chỉ đạo các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và doanh nghiệp phối hợp tích cực, chủ động với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc rà soát, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc về quản lý đơn giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng khai thác tại mỏ xác lập và quản lý hợp đồng xây dựng theo cơ chế đặc thù; đồng thời, gửi tổ công tác để theo dõi phối hợp, thực hiện đồng bộ, hiệu quả...