Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Hương làm Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho bà Phạm Thị Thanh Hương - tân Chánh Thanh tra UBCKNN.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương chúc mừng bà Phạm Thị Thanh Hương đã được bổ nhiệm giữ trọng trách, cương vị mới. Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương đề nghị bà Phạm Thị Thanh Hương trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, phát huy kiến thức, kinh nghiệm công tác, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ nhằm thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao.

Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Hương làm Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Ban Lãnh đạo UBCKNN cùng đại diện Lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài chính và đại diện các đơn vị thuộc Ủy ban tặng hoa chúc mừng tân Chánh Thanh tra UBCKNN.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Phạm Thị Thanh Hương bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự tin tưởng của Ban Cán sự Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng ủy và ban lãnh đạo UBCKNN. Đồng thời, bà Phạm Thị Thanh Hương hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phối hợp hiệu quả với tập thể ban lãnh đạo Thanh tra UBCKNN, phát huy những kết quả, thành công mà đơn vị đạt được trong thời gian vừa qua, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị và xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh./.