Theo pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bổ sung chế độ ốm đau, thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Ảnh minh họa

Mặc dù thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tuy nhiên chế độ bảo hiểm xã hội cho người hoạt động không chuyên trách lại có phần khác biệt so với các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khác.

Cụ thể, Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn hàng tháng chỉ đóng bảo hiểm xã hội bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí, tử tuất và chỉ được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, không được hưởng chế độ thai sản, chế độ ốm đau, chế độ tai nạn - bệnh nghề nghiệp.

Đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động, tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), cơ quan soạn thảo đã đề xuất bổ sung thêm 2 quyền lợi cho nhóm đối tượng này. Theo đó, bổ sung thêm quyền lợi hưởng các chế độ ốm đau, thai sản đối với đối tượng là người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn (tham gia và thụ hưởng đầy đủ các chế độ như đối tượng cán bộ, công chức).

Việc bổ sung quyền lợi thụ hưởng bảo hiểm xã hội cho nhóm đối tượng này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để mọi người lao động được tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Đồng thời, thu hút và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, tiến tới bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân, theo mục tiêu tại Nghị quyết 28-NQ/TW năm 2018 của Bộ Chính trị về cải cách bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng lương hưu hiện hành của người hoạt động không chuyên trách được tính theo mức hưởng lương hưu quy định Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%. Mức hưởng lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75%.