Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung hơn 389,725 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Công an để thực hiện: chi trả phụ cấp chống dịch cho các lực lượng công an tham gia phòng, chống dịch COVID-19 số tiền hơn 388,225 tỷ đồng (gồm: Phụ cấp chống dịch 339,573 tỷ đồng, hỗ trợ tiền ăn hơn 48,652 tỷ đồng); kinh phí triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trong lực lượng Công an nhân dân số tiền 1,5 tỷ đồng.

Bộ Tài chính, Bộ Công an chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Theo TTXVN