vang

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 12/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN.

Nội dung bổ sung chính tại Thông tư là về việc tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ mua bán vàng miếng trong trường hợp tổ chức tín dụng (TCTD) bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Cụ thể, đối với trường hợp TCTD bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, NHNN tạm ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng. Tuy nhiên, Thông tư cũng qui định về trường hợp ngoại lệ. Theo đó, căn cứ tình hình thực tế của TCTD bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt tại TCTD có văn bản đề nghị NHNN (thông qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) cho phép TCTD giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN, chấm dứt cho phép TCTD giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN.

Để phù hợp với qui định mới, Thông tư bổ sung trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng sẽ là đầu mối trình Thống đốc cho phép, chấm dứt cho phép TCTD bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN, trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát đặc biệt tại TCTD.

TCTD bị kiểm soát đặc biệt mới đây nhất là Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Đông Á. Ngày 13/8, NHNN đã công bố kết luận thanh tra với Ngân hàng Đông Á và quyết định kiểm soát đặc biệt với ngân hàng này.

Đông Á từng nằm trong nhóm các ngân hàng TMCP tư nhân mạnh nhất. Đây cũng là một trong số ít các ngân hàng có hoạt động kinh doanh vàng phát triển và được phép kinh doanh vàng tài khoản nước ngoài. Đông Á còn có cổ đông tổ chức là Công ty Vàng bạc Đá quí Phú Nhuận (PNJ) hiện nắm giữ chừng 10% cổ phần Đông Á. Tuy nhiên, những năm gần đây, kết quả kinh doanh của ngân hàng ngày một xấu đi, lợi nhuận sụt giảm, nợ xấu gia tăng.

H.Y