Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chúc mừng ngài Marc Evans Knapper trên cương vị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam và tin tưởng ngài Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công, góp phần tăng cường hợp tác giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam nói chung và giữa Bộ Tài chính Hoa Kỳ với Bộ Tài chính nói riêng.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng cảm ơn Đại sứ quán Hoa Kỳ thời gian qua đã hỗ trợ phối hợp giúp đỡ cho ngành Tài chính. Quan hệ hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ ngày càng phát triển sau gần 30 năm. Mối quan hệ này được thể hiện qua quá trình thu hút đầu tư từ doanh nghiệp Hoa Kỳ vào Việt Nam và kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper. Ảnh: Đức Minh

Cũng theo Bộ trưởng, hợp tác trong lĩnh vực tài chính ngày càng phát huy hiệu quả, thực chất, trên các lĩnh vực về hải quan, thuế, khung hợp tác về tài chính cho cơ sở hạ tầng, đối thoại doanh nghiệp. Bộ trưởng đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế của Việt Nam trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Bộ Tài chính hai nước đã triển khai hợp tác đa phương ASEAN – Hoa Kỳ và APEC. Trong khuôn khổ APEC, năm 2023, Hoa Kỳ là chủ tịch. Bộ Tài chính Việt Nam đánh giá cao sáng kiến Tài chính cho năng lượng bền vững trong khuôn khổ hợp tác giữa hai Bộ Tài chính – là một ưu tiên của Hoa Kỳ trong thời gian tới. Theo Bộ trưởng, Bộ Tài chính Việt Nam mong muốn sẽ trở thành cầu nối để doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư có hiệu quả tại Việt Nam.

Đại sứ Marc Evans Knapper cảm ơn Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dành thời gian tiếp và chia sẻ về tình hình kinh tế của Việt Nam trong 2 năm vừa qua, đồng thời bày tỏ cảm kích đối với vai trò của Bộ Tài chính Việt Nam trong việc xây dựng sự kết nối giữa hai nền kinh tế Hoa Kỳ và Việt Nam.

Ngài Đại sứ đã trao đổi về một số nội dung cần tăng cường hợp tác trong thời gian tới như: tăng cường hợp tác tăng đầu tư của các công ty hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin; chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác tài chính trong chống biến đổi khí hậu; hiện đại hóa Hải quan Việt Nam nhằm đơn giản hóa thủ tục hải quan, tăng cường thương mại, tạo điều kiện cho đầu tư nước ngoài vào Việt Nam;…

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc rất mong Đại sứ Marc E. Knapper, với vai trò và cương vị mới của mình sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong thời gian tới.