hoi nghi

Toàn cảnh hội nghị

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT ) và Hiệp hội Các trường Đại học ngoài công lập vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm phát triển các trường ĐH – CĐ ngoài công lập.

Theo Bộ GD – ĐT, thời gian qua các trường ĐH – CĐ ngoài công lập đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đồng thời đóng góp không nhỏ trong việc đào tạo nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trình độ cao cho các địa phương, vùng, miền, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga cho biết, trong 20 năm qua, số lượng các trường ngoài công lập đã phát triển nhanh chóng, đến nay đã có 90 trường (gồm 61 trường ĐH và 29 trường CĐ), chiếm khoảng 22,2% tổng số các trường ĐH – CĐ trên toàn quốc. Số lượng ngành đào tạo, trình độ đào tạo của các trường ngày càng tăng và phát triển đa dạng. Hiện nay, các trường đang đào tạo 1.143 ngành/chuyên ngành, gồm: 552 ngành đào tạo trình độ cao đẳng, 582 ngành đào tạo trình độ đại học, 36 ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ (của 17 trường ĐH) và 3 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ (của 2 trường ĐH).

Đồng thời, quy mô đào tạo của các cơ sở giáo dục ĐH ngoài công lập ngày càng tăng, góp phần không nhỏ vào việc tăng tỷ lệ sinh viên. Hiện nay, số lượng sinh viên ĐH – CĐ chính quy của các cơ sở giáo dục ĐH ngoài công lập là 314.054 sinh viên, chiếm khoảng 14,4% tổng số sinh viên cả nước.

Tuy nhiên, hệ thống giáo dục ngoài công lập cũng còn nhiều mặt hạn chế và khó khăn như: đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để đáp ứng yêu cầu khi quy mô đào tạo ngày càng tăng. Nhiều trường mới chỉ quan tâm đến phát triển đào tạo, chưa đầu tư đồng bộ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, mô hình quản lý, quản trị ĐH chưa rõ ràng, minh bạch.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ GD- ĐT đã ghi nhận và tiếp thu những ý kiến phê bình, đóng góp của đại biểu tham dự, nhất là các góp ý về cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các trường ngoài công lập hoạt động hiệu quả theo hướng hiện đại hóa, dân chủ hóa./.

Thảo Dương