Ngành Hải quan: Tạo thuận lợi thương mại, thu ngân sách đạt kết quả khả quan Cục Hải quan Thanh Hóa phối hợp, triệt phá nhiều vụ ma túy lớn Ngành Hải quan: Thu ngân sách 6 tháng đạt trên 64% dự toán
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn phát biểu tại hội nghị.
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Vân.

Kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm

Qua các điểm cầu, các cục hải quan địa phương cũng như các vụ, cục chuyên môn đã phát biểu tham luận làm rõ thêm các kết quả nổi bật của đơn vị và toàn ngành; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2022.

Các ý kiến đều nhấn mạnh vào việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về hải quan hiện đại, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, phù hợp với với các cam kết quốc tế, hướng tới mô hình hải quan thông minh, số hóa các nghiệp vụ hải quan.

Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế của cả nước 6 tháng đầu năm đạt 78,5 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 74,1 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2021 và kim ngạch xuất khẩu đạt 4,5 tỷ USD, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Cải cách thủ tục hành chính hải quan theo hướng tiếp tục đơn giản, hài hòa hóa thủ tục hải quan bên cạnh việc xây dựng tổ chức bộ máy hải quan 3 cấp (cấp tổng cục, cấp vùng và cấp chi cục) theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý theo mô hình nghiệp vụ hải quan tập trung.

Ngoài ra, tiếp tục triển khai Chỉ thị số 439/CT-TCHQ ngày 11/02/2022 về việc thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu năm 2022; đẩy mạnh công tác giải ngân theo dự toán mà Tổng cục Hải quan đã giao cho các đơn vị.

Đặc biệt, các đơn vị đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới; đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau thông quan, công tác quản lý rủi ro để kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm góp phần chồng thất thu ngân sách nhà nước.

Công chức hải quan cũng như doanh nghiệp đều gặp khó khăn khi thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử vẫn đang bị gộp chung.
Ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Nỗ lực thu ngân sách đạt kết quả cao nhất

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho rằng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Hải quan vẫn hết sức nặng nề. Vì vậy, toàn ngành tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là tập trung nguồn lực khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành các văn bản pháp quy, như: nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử; nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện theo Cơ chế một cửa quốc gia.

Bên cạnh đó, nỗ lực thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của ngành Hải quan và thực hiện Quyết định 97/QĐ-BTC ngày 26/1/2021 của Bộ Tài chính về thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện hải quan số.

Cũng theo Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn, các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN để tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Về xây dựng lực lượng, người đứng đầu ngành Hải quan yêu cầu các đơn vị, nhất là thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ công chức...

Với nhóm nhiệm vụ về thu ngân sách; phòng, chống buôn lậu; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn yêu cầu quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 439/CT-TCHQ nhằm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022. Toàn ngành nỗ lực thu đạt kết quả ở mức cao nhất.

Về phòng, chống buôn lậu, cần chú trọng các biện pháp chống thất thu qua lượng, qua giá, qua lợi dụng loại hình xuất nhập khẩu...; đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh với tội phạm ma túy.

Liên quan đến công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra, “cần tăng cường thu thập, phân tích, đánh giá thông tin để xây dựng các chuyên đề kiểm tra sau thông quan, thanh tra một cách hiệu quả. Cần chú trọng công tác phân tích hồ sơ trên dữ liệu điện tử trước khi xây dựng kế hoạch” - Tổng cục trưởng nhấn mạnh.