Cụ thể, các ngân hàng và tổ chức tín dụng đã miễn, giảm lãi suất cho 1,7 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch với dư nợ gần 2,5 triệu tỷ đồng trong thời gian từ 23/1/2021 đến cuối tháng 9.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng đã cho vay mới 5,2 triệu tỷ đồng cho 800 nghìn khách hàng với mức lãi suất thấp hơn trước dịch.

Các ngân hàng đã miễn giảm lãi suất 27 nghìn tỷ đồng
Các ngân hàng đã miễn giảm 27 nghìn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất. Ảnh. C.T

Riêng 16 ngân hàng thương mại (chiếm 75% tổng dư nợ nền kinh tế) đã thực hiện có kết quả việc giảm lãi suất cho vay cho khách hàng theo cam kết với Hiệp hội ngân hàng. Tổng số tiền lãi đã giảm cho vay khách hàng theo cam kết lũy kế từ 15/7/2021 đến cuối tháng 9/2021 là 11.812 tỷ đồng, đạt 57,31% so với cam kết.

Về điều hành tín dụng, tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 7/10/2021 đạt 7,42%, cao hơn so với mức 5,48% cùng kỳ năm trước.

Đối với cho vay trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, đến cuối tháng 9/2021, Ngân hàng Nhà nước đã giải ngân tái cấp vốn 462 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay theo Nghị quyết 68. Theo đó, 461 tỷ đồng đã giải ngân đến 918 khách hàng vay vốn để trả lương cho 130.741 lượt người lao động.

Về tín dụng cho thu mua, tiêu thụ lúa gạo, sau hơn 1 tháng kể từ khi có công văn 5747/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước; dư nợ cho vay tại Đồng bằng sông Cửu Long đã tăng gần 5.000 tỷ đồng, hạn mức cấp tín dụng tăng thêm 1.500 tỷ đồng.

Về hoạt động thanh toán, tổng số giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng 8 tháng đầu năm 2020 tăng 3,32% về số lượng và tăng 41,37% về giá trị so với cùng kỳ.

Thanh toán qua internet tăng tương ứng 54,13% về số lượng và 30,7% về giá trị so với cùng kỳ, thanh toán qua điện thoại di động tăng tương ứng 74,98% và 93,69%, qua kênh QR code tăng tương ứng 66,81% và 133,12%./.