Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế khai thác mỏ dầu khí tận thu Petrovietnam nỗ lực ổn định nhịp độ sản xuất kinh doanh trong tháng đầu năm

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh - Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án cho biết, sau gần 8 năm trển khai Nghị quyết 41-NQ/TW, bối cảnh và hình hình mới với rất nhiều thay đổi so với những dự báo trước đây. Đồng thời, xuất phát từ yêu cầu cấp bách để tạo điều kiện cho sự phát triển đối với ngành Dầu khí Việt Nam nói chung và Petrovietnam nói riêng, trong thời gian tới, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và cơ quan liên quan xây dựng Đề án đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW để trình Bộ Chính trị trong quý II/2023.

Cần chủ trương, định hướng mới phát triển ngành Dầu khí Việt Nam

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Chủ tịch hội đồng thành viên Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo với Đoàn công tác về tình hình sản xuất kinh doanh và triển khai Nghị quyết, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết, thời gian qua, Petrovietnam phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khủng hoảng kép từ đại dịch Covid-19 và giá dầu suy giảm, diễn biến bất thường. Song, năm 2019 tập đoàn đã “về đích an toàn” và năm 2020 “ngoạn mục vượt khó”. Năm 2021, tập đoàn không chỉ phục hồi tăng trưởng mà còn tăng tốc phát triển, và đến năm 2022, tập đoàn đã đạt nhiều kỷ lục trong suốt quá trình phát triển (về sản lượng khai thác, sản xuất phân đạm, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách…).

Tuy nhiên, giai đoạn 2016 - 2022 là giai đoạn tập đoàn gặp nhiều khó khăn nhất trong lịch sử 61 năm hình thành và phát triển, một số chỉ tiêu chiến lược chưa đạt do những vướng mắc về cơ chế, chính sách. Thực tế đó đòi hỏi cần thiết phải ban hành nghị quyết mới về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2045 thay thế Nghị quyết 41-NQ/TW để tập đoàn tiếp tục phát triển bền vững, trở thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã báo cáo, trao đổi và thảo luận một số vấn đề như: làm rõ về tình hình thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 về kết quả đạt được; những khó khăn vướng mắc, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đặc biệt là những vướng mắc chủ trương, cơ chế, chính sách lớn cần Bộ Chính trị, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan quan tâm, tháo gỡ để Petrovietnam nói riêng cũng như ngành Dầu khí Việt Nam nói chung phát triển trong thời gian và bối cảnh tình hình mới; nhận diện, phân tích và làm rõ về bối cảnh và tình hình mới; làm rõ về định hướng mở rộng các lĩnh vực hoạt động của Petrovietnam gắn với việc tái cơ cấu để trở thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng phát triển bền vững...

Trong đó, các đại biểu làm rõ hơn những tiềm năng, lợi thế của PVN trong việc phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt với điện gió ngoài khơi; việc khai thác hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng kho cảng dầu khí cũng như khả năng phát huy kinh nghiệm hoạt động dầu khí để làm dịch vụ chế biến, chế tạo các cấu kiện thiết bị, xây lắp công trình năng lượng, điện gió ngoài khơi…; các đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 41-NQ/TW. Nhiều ý kiến tại hội nghị đồng tình cao với việc đề xuất Bộ Chính trị ban hành chủ trương, định hướng chiến lược mới cho phát triển ngành Dầu khí Việt Nam nói chung và Petrovietnam nói riêng.

Cần chủ trương, định hướng mới phát triển ngành Dầu khí Việt Nam

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Petrovietnam phối hợp với các bộ, ngành, các tổ chức trong và ngoài nước tiếp tục nghiên cứu kỹ các nội dung liên quan, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tiếp tục đánh giá toàn diện các vấn đề theo nội dung của Nghị quyết 41-NQ/TW để bổ sung cơ sở đề xuất, kiến nghị cho Đề án. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành liên quan đặc biệt chú trọng phối hợp với Petrovietnam để có ý kiến cụ thể, sâu hơn về các nội dung quan trọng trong báo cáo gửi Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch hội đồng thành viên Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng cho biết, bên cạnh những thuận lợi trong việc triển khai thực hiện nghị quyết 41-NQ/TW, đã xuất hiện những khó khăn, thách thức lớn tác động tới hoạt động, ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như sự phát triển bền vững trong dài hạn của tập đoàn. Đó là những khó khăn, thách thức về phạm vi, địa bàn hoạt động, về cơ chế chính sách, các thách thức do tác động của quá trình chuyển dịch năng lượng và về thị trường. Những khó khăn, thách thức này cần được rà soát đánh giá toàn diện để trên cơ sở đó đề xuất với Đảng và Nhà nước về các điều chỉnh chiến lược phát triển của tập đoàn trong thời gian tới.