Cần sớm có khung pháp lý để giao dịch điện tử lĩnh vực đất đai
Ảnh: Minh họa

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng cho biết, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực tài nguyên môi trường có đặc thù riêng. Đó là những giao dịch điện tử hồ sơ đất đai phải được pháp luật công nhận. Để giải quyết vấn đề này cần có khung pháp lý nhưng hiện nay chưa có.

Theo ông Thắng, để giảm tải việc đi lại cho người dân trong khi chờ khung pháp lý này, thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh đã áp dụng một số nội dung như liên thông giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên và Môi trường hoặc một số loại giấy tờ cần thiết được nộp qua đường bưu điện.

Để việc đối chiếu, xác minh hồ sơ về đất đai, tránh kéo dài thời gian khi người dân làm thủ tục, ông Thắng cho biết, toàn bộ hồ sơ của ngành Tài nguyên và Môi trường lưu trữ trước năm 1975 cần phải chỉnh lý, số hóa trải dài đến 40.000m. Do số hồ sơ để chỉnh lý, số hóa quá lớn, Sở đề xuất thực hiện trước đối với 1.500m hồ sơ.

Đối với việc công khai, minh bạch quá trình giải quyết thủ tục lĩnh vực đất đai, ông Thắng cho biết, cơ quan Tài nguyên và Môi trường của thành phố đã chủ động xây dựng phần mềm, từ khâu nộp hồ sơ là người dân đã có phiếu biên nhận ghi rõ ngày tiếp nhận, ngày trả kết quả. Ngoài ra, người dân có thể tra cứu được quá trình xử lý hồ sơ.

“Do phần mềm chưa được công nhận chính thức nên Sở đã thí điểm ở quận 1, quận 3, TP.Thủ Đức trong khi chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép sử dụng rộng rãi” – ông Thắng cho biết thêm./.