Hồi tháng 10/2021, Cen Land đã có đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng và thu về số tiền là gần 912 tỷ đồng.

Theo kế hoạch ban đầu, công ty dự định dùng 400 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản là căn hộ thuộc dự án Tòa nhà hợp tác xã Thành Công.

NLG dự kiến phát hành 36 triệu cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng Dòng tiền âm nặng, Khải Hoàn Land tìm vốn từ phát hành trái phiếu Hudland điều chỉnh phương án kinh doanh, nhưng chưa đưa con số cụ thể
Cen Land điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu
Cen Land là doanh nghiệp môi giới bất động sản.

Ngoài ra, công ty cũng dự định dành 400 tỷ đồng để trả nợ gốc vay cho các hợp đồng nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ. Số tiền còn lại để trả nợ gốc vay ngân hàng khác.

Theo kế hoạch thay đổi, công ty dự định điều chỉnh giảm tiền trả nợ gốc vay cho các hợp đồng nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ xuống chỉ còn mức 303 tỷ đồng.

Số tiền giảm (khoảng hơn 97 tỷ đồng) được điều chuyển thêm cho mục đích trả nợ gốc vay ngân hàng khác.

Về cơ cấu tài chính, nợ phải trả của Cen Land có xu hướng tăng nhanh trong 9 tháng đầu năm 2021, từ mức 1.767 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm lên mức 3.143 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9 (tăng gần 78%).

Trong cơ cấu nợ, vay ngắn hạn và vay dài hạn đều tăng mạnh, cụ thể vay ngắn hạn tăng từ 371 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức 1.273 tỷ đồng vào cuối tháng 9 (tăng 243%); vay dài hạn trong giai đoạn này tăng từ 450 tỷ đồng lên 950 tỷ đồng (tăng 111%).

Về kinh doanh, Cen Land đạt doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2021 là 4.526 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 328 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 1.019 tỷ đồng./.