Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã đồng ý sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 19/9/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Á Châu.

Cụ thể, vốn điều lệ của Ngân hàng Á Châu được cập nhật mới nhất là hơn 27.019 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Á Châu có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Trước đó vào tháng 6/2021, ACB đã thực hiện đợt phát hành hơn 540 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Tỷ lệ phát hành là 25%, tương ứng việc cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu được nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh nếu có sẽ được phân phối cho công đoàn ACB, làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên ACB.

Năm 2021, ngân hàng này đặt ra mục tiêu tổng tài sản tăng 10%, tiền gửi khách hàng tăng 9%. Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng dự kiến là 9,5%, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, lợi nhuận trước thuế 10.602 tỷ đồng.

Chí Tín