Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hà Nội: Giải ngân cho trên 30 nghìn lượt khách hàng vay vốn
Giải ngân cho trên 30 nghìn lượt khách hàng vay vốn. Ảnh: TL

Theo thông tin mới nhất từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP. Hà Nội, tính đến ngày 31/3/2024, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh NHCSXH đạt 14.745 tỷ đồng, tăng 549 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách thành phố đạt 7.689 tỷ đồng, tăng 821 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong quý I, toàn chi nhánh đã tập trung giải ngân vốn thu nợ quay vòng và nguồn vốn mới bổ sung của trung ương, thành phố và các quận, huyện, thị xã. Doanh số cho vay quý I/2024 đạt 1.604 tỷ đồng với trên 30 nghìn lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 1.057 tỷ đồng, bằng 66% doanh số cho vay. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến 31/3/2024 đạt 14.707 tỷ đồng với 268.682 khách hàng đang vay vốn, tăng 547 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 3,9%, hoàn thành 34,3% kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2024.

Cùng với đó, từ đầu năm đến nay, Chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội đã giải ngân cho trên 30 nghìn lượt khách hàng vay vốn. Trong đó: cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với trên 21 nghìn lượt khách hàng, góp phần thu hút, tạo việc làm cho trên 21,1 nghìn lao động; hỗ trợ vốn cho trên 9 nghìn lượt hộ cải tạo và xây mới trên 18 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh; hỗ trợ vốn trang trải chi phí học tập cho 18 lượt khách hàng vay vốn chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg; cho vay 44 lượt người chấp hành xong án phạt tù để sản xuất kinh doanh; cho vay 9 lượt hộ nghèo, cận nghèo để xây dựng, sửa chữa nhà ở, theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND thành phố.

Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tín dụng đen và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Về công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, tính đến 31/3/2024, tổng dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị xã hội gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt 14.692 tỷ đồng, với trên 268 nghìn khách hàng đang vay tại 7.074 tổ tiết kiệm và vay vốn, chiếm tỷ trọng 99,9% tổng dư nợ, tăng 547 tỷ đồng so với đầu năm.