Tuy nhiên số người tiêu dùng cho rằng “đây là thời điểm tốt” để mua các vật dụng chính trong gia đình đã tăng lên.

Xét về tình hình tài chính cá nhân, 53% (giảm 5%) người tiêu dùng Việt Nam kỳ vọng rằng tài chính gia đình họ sẽ “tốt hơn” vào thời điểm này năm tới, trong khi đó chỉ có 7% (tăng 2%) người dự đoán rằng tình hình tài chính gia đình mình sẽ “xấu hơn”.

Trong tổng số người được hỏi 33% (tăng 2%) nói rằng tình hình tài chính của gia đình họ vào thời điểm hiện nay “tốt hơn” năm trước, so với 23% (tăng 2%) số người được hỏi nói rằng tình hình tài chính của gia đình họ “xấu hơn” năm ngoái.

Xét về tình hình kinh tế Việt Nam, 51% (giảm 3%) người được hỏi kỳ vọng rằng tình hình tài chính Việt Nam sẽ ở “trạng thái tốt” trong vòng 12 tháng tới, và chỉ có 15% (tăng 1%) dự đoán rằng tình hình tài chính Việt Nam sẽ ở “trạng thái xấu”.

Thêm vào đó, 61% (tăng 1%) dự đoán rằng tình hình kinh tế của Việt Nam sẽ ở “trạng thái tốt” trong 5 năm tới, trong khi chỉ có 7% (không thay đổi) người nghĩ rằng tình hình kinh tế Việt Nam sẽ ở “trạng thái xấu”.

42% (tăng 2%) người tiêu dùng Việt Nam nói rằng “đây là thời điểm tốt” để mua các vật dụng chính trong gia đình (mức cao nhất của chỉ số này kể từ tháng 1/2014) so với 14% (giảm 7%) người trả lời rằng “đây là thời điểm xấu” để mua các vật dụng này.

v
Nhiều người cho rằng “đây là thời điểm tốt” để mua các vật dụng chính trong gia đình. Ảnh: PV

Ông Glenn Maguire, Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của ngân hàng ANZ cho rằng: Trong cuộc khảo sát niềm tin người tiêu dùng này, chúng tôi nhận thấy mức ảnh hưởng trái ngược nhau của việc mức lạm phát giá cả tài sản giảm và mức tăng nhẹ của giá cả hàng tiêu dùng có tác động đến nhận thức về tình hình tài chính, đặc biệt là xu hướng tiêu dùng được thể hiện rõ ràng nhất trong tháng này.

Mức thay đổi của câu hỏi số 2 trong cuộc khảo sát niềm tin người tiêu dùng hỏi về những kỳ vọng đối với tình hình tài chính lớn hơn hẳn so với mức thay đổi của các câu hỏi khác. Ví dụ, bằng cách so sánh, số lượng các hộ gia đình dự đoán Việt Nam sẽ có tình hình tài chính tốt ở câu hỏi số 3 đã giảm 3% xuống còn 51% trong tháng qua. Nhìn xa hơn, số người tiêu dùng Việt Nam kỳ vọng tình hình kinh tế trong vòng 5 năm tới sẽ tốt hơn tăng nhẹ 1% lên 61%.

Với việc lạm phát giá tiêu dùng tiếp tục giảm trong thời gian gần đây, người tiêu dùng có hiểu biết tốt về giá cả hiện tại là thời điểm tốt để mua các vật dụng chính cho gia đình. Theo kết quả khảo sát, 42% người Việt Nam, mức cao nhất trong năm nay, tin tưởng rằng hiện tại là thời điểm tốt để mua các vật dụng lâu bền cho gia đình. Ðiều này có thể cho thấy rủi ro đối với nhu cầu nội địa trong thời gian tới sẽ tăng nhẹ./.


Huy Phong