Theo đó, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt. Đặc biệt, sẽ phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung, dài hạn từ 1-1,5%/năm bằng biện pháp thị trường.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, điều hành tỷ giá phải hướng tới mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, chú ý tác động của tỷ giá đến xuất khẩu, nhập khẩu, lạm phát, nợ công.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã có văn bản chấp thuận phương án phát hành trái phiếu đặc biệt năm 2015 của VAMC. Cụ thể, năm 2015, VAMC được phát hành tổng giá trị trái phiếu đặc biệt tối đa là 80.000 tỷ đồng; thời điểm phát hành trái phiếu đặc biệt từ 1/1/2015 đến 31/12/2015.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cần triển khai mạnh mẽ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Đã có nhiều đánh giá cho rằng, với sự ra đời của Nghị định này, VAMC sẽ có thêm nhiều trợ lực để có thể thực hiện sứ mệnh mua nợ xấu của các ngân hàng thương mại. Từ đó, kỳ vọng thực trạng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng sẽ có thêm nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giúp Ngân hàng Nhà nước thuận lợi hơn trong việc thực hiện mục tiêu đưa nợ xấu về con số 3% trong năm 2015.

Được biết, hiện nay, mặt bằng lãi suất cho vay ngăn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 7%/năm. Còn lãi suất cho vay trung, dài hạn cho các lĩnh vực ưu tiên tại các NHTM nhà nước hiện ở mức 9-10%/năm; cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường 9,5-11%/năm. Riêng tại các NHTM cổ phần thì vẫn áp dụng mức lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 10-11%/năm./.

PV