Theo đó ngày đăng ký cuối cùng là 9/12/2021, ngày thực hiện chi trả là 22/12/2021. Trong đó, CHS sẽ trả nốt phần cổ tức còn lại năm 2020 tỷ lệ 6,5% và tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 4%, tổng tỷ lệ là 10,5% (tương ứng 1 cổ phần được nhận 1.050 đồng).

Trước đó, CHS đã công bố kết quả kinh doanh quý III, theo đó, tại 30/9/2021 CHS có tiền và tương đương tiền đạt 193,7 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm, đầu tư tài chính ngắn hạn 85 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần rưỡi đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn 57,2 tỷ đồng, chỉ bằng nửa đầu năm. Đáng chú ý, công ty không có vay nợ ngân hàng từ đầu năm đến giờ.

Kết quả kinh doanh quý III/2021, CHS đạt doanh thu 97,2 tỷ đồng, giảm 27,5% so với quý 3 năm ngoái, lợi nhuận sau thuế 4,6 tỷ đồng, bằng nửa quý III/2020. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, CHS đạt doanh thu 265,7 tỷ đồng, giảm 11,7% so với cùng kỳ 2020; lợi nhuận sau thuế 26,1 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, CHS là công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn, vốn điều lệ 284 tỷ đồng, trong đó Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) nắm 51%, Công ty cổ phần Long Hậu (đối tác chiến lược khi CHS cổ phần hóa) nắm 34%./.