Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Phan Tấn Đạt bị phạt 55 triệu đồng, do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông này bán 150.000 cổ phiếu DRH vào ngày 28/7/2020 nhưng không thực hiện báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng xử phạt 5 triệu đồng với ông Đặng Phú Quý - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (mã Ck: QNS), do mua 10.000 cổ phiếu QNS tại ngày 15/9/2020, nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên