Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nghệ An

Trong chương trình công tác tại tỉnh Nghệ An, sáng 6/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn. (Ảnh: Thống Nhất)

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nghệ An

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nghệ An

Hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nghệ An

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nghệ An

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nghệ An

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.