Chủ tịch nước dự Hội thảo 70 năm chiến thắng Đồn Nhất-Hải Vân quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đến dự Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng Đồn Nhất-Hải Vân quan - Dấu ấn lịch sử, kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân”.

Chủ tịch nước dự Hội thảo 70 năm chiến thắng Đồn Nhất-Hải Vân quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đến dự hội thảo.

Chủ tịch nước dự Hội thảo 70 năm chiến thắng Đồn Nhất-Hải Vân quan

Chủ tịch nước cùng các đại biểu tham dự hội thảo.

Chủ tịch nước dự Hội thảo 70 năm chiến thắng Đồn Nhất-Hải Vân quan

Chủ tịch nước và các đại biểu tham dự hội thảo.

Chủ tịch nước dự Hội thảo 70 năm chiến thắng Đồn Nhất-Hải Vân quan

Các đại biểu chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự hội thảo.