Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lai Châu

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 11/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 3 xã Khổng Lào, Mường So và Hoang Thèn, huyện Phong Thổ.

Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lai Châu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 3 xã Khổng Lào, Mường So và Hoang Thèn, huyện Phong Thổ.

Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lai Châu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào các dân tộc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư.

Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lai Châu

Hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào các dân tộc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư.

Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lai Châu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào các dân tộc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư.

Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lai Châu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại ngày hội.

Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lai Châu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào các dân tộc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư ở Lai Châu.