Chủ tịch nước tặng quà cho gia đình chính sách, có công ở xã Quỳnh Đôi

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với người dân xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch nước tặng quà cho gia đình chính sách, có công ở xã Quỳnh Đôi

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với người dân xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch nước tặng quà cho gia đình chính sách, có công ở xã Quỳnh Đôi

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch nước tặng quà cho gia đình chính sách, có công ở xã Quỳnh Đôi

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch nước tặng quà cho gia đình chính sách, có công ở xã Quỳnh Đôi

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với người dân xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.