Theo đó, PTC thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai 6,68 triệu cổ phiếu PTC, chiếm 20,77% tổng lượng cổ phiếu lưu hành của ông Võ Anh Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị để tăng tỷ lệ sở hữu của ông Võ Anh Linh và người có liên quan từ 24,23% lên 45% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của PTC.

Giá chào mua công khai là 6.000 đồng/cổ phiếu tương ứng số tiền ông Linh cần chi khoảng 40 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu đăng ký mua nói trên.

Chủ tịch PTC chào mua công khai hơn 6,6 triệu cổ phiếu
Ảnh minh họa

Được biết, ông Võ Anh Linh là 1 trong 5 cá nhân trúng cử thành viên hội đồng quản trị PTC nhiệm kỳ 2023-2028. Sau đó, ông Linh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 27/04/2023. Trong khi đó, bà Phạm Thị Thu Hà - vợ ông Linh, từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị PTC và được miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Hiện tại, cổ phiếu PTC vẫn đang trong diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2023 là -20,82 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/12, giá cổ phiếu PTC ở mức 6.120 đồng/cổ phiếu./.