Chùm ảnh: Tổng Bí thư dự bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Chùm ảnh: Tổng Bí thư dự bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.
Chùm ảnh: Tổng Bí thư dự bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu Quốc hội dự bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.
Chùm ảnh: Tổng Bí thư dự bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu Quốc hội dự bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.
Chùm ảnh: Tổng Bí thư dự bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Chùm ảnh: Tổng Bí thư dự bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Chùm ảnh: Tổng Bí thư dự bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.