Quyết định xử phạt nêu rõ, Chứng khoán APG bị phạt tiền 60 triệu đồng do lập, xác nhận hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến có thông tin không chính xác. Công ty đã lập, xác nhận hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến có thông tin không chính xác về giải pháp xác thực đặt lệnh sử dụng chứng thư số, chữ ký số và xác thực đặt lệnh trong giao dịch chứng khoán trực tuyến.

APG tiếp tục bị phạt tiền 100 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu như báo cáo quý I/2021, quý III/2021, quý IV/2021, báo cáo năm 2021, quý I/2022 của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu… và một số tài liệu khác.

Chứng khoán APG bị phạt gần 1 tỷ đồng do nhiều lỗi vi phạm
Ảnh minh họa

Đồng thời, công ty chứng khoán này còn bị phạt tiền 125 triệu đồng do không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ. Các trái chủ mua trái phiếu APGH2124001 phát hành trong năm 2021 của công ty là 29 nhà đầu tư cá nhân trong nước; tuy nhiên, công ty không lưu giữ tài liệu về việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đối với các cá nhân này.

Ngoài ra, APG còn bị phạt tiền 175 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch. Công ty báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 31/01/2022, 28/02/2022, 31/3/2022, 30/4/2022, 31/5/2022 và 30/6/2022). Kèm theo đó, APG còn buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải báo cáo thông tin chính xác.

UBCKNN tiếp tục phạt tiền 175 triệu đồng đối với APG do vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Trong thời kỳ kiểm tra, công ty đã cho một số khách hàng vay tiền thông qua các hợp đồng đặt mua cổ phiếu, hợp đồng đặt mua trái phiếu.

Ngoài ra, APG bị phạt thêm 350 triệu đồng do sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng không đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ngày 13/1/2022, Công ty hoàn thành đợt chào bán hơn 73 triệu cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ từ 732 tỷ đồng lên 1.463 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán của công ty không đúng như mục đích nêu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 01/2021/NQ-ĐHĐCĐBT-APG ngày 6/10/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2021/NQ/HĐQT-APG ngày 11/10/2021 về việc thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, APG sẽ buộc phải thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định tại Điểm b khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. Như vậy, tổng cộng số tiền Chứng khoán APG bị xử phạt là 985 triệu đồng./.

Được biết, APG có số vốn điều lệ là hơn 731 tỷ đồng, với 146 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn doanh nghiệp và đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.