Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên cuối tuần qua, các hợp đồng tương lai hồi lại sau phiên giảm mạnh và đóng cửa có sự phân hóa nhẹ. Theo đó, các hợp đồng tương lai đóng cửa từ -1,8 điểm đến +4,9 điểm; trong khi đó, chỉ số cũng hồi phục và đóng cửa tăng nhẹ +4,66 điểm.

Chứng khoán phái sinh: Các hợp đồng hồi lại và phân hóa
Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục tăng và đóng cửa ở mức tương đối cao. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai đạt 334.121 hợp đồng.

Hợp đồng tháng hiện tại VN30F2312 tăng tốt nhất trong 4 hợp đồng khi đóng cửa tại 1.084,9, tăng +4,9 điểm. Khoảng cách chênh lệch giữa hợp đồng tháng hiện tại với chỉ số cơ sở không thay đổi nhiều và vẫn giữ chênh lệch âm với -2,44 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục tăng và đóng cửa ở mức tương đối cao. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai đạt 334.121 hợp đồng, trong khi đó, riêng hợp đồng tháng 12 đạt 332.973 hợp đồng.

Chứng khoán phái sinh: Các hợp đồng hồi lại và phân hóa
Biểu đồ kỹ thuật hợp đồng VN30F2312.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2312 có lúc giảm quá vùng 1.070 điểm nhưng đã kịp hồi phục cuối giờ. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) vẫn trong vùng suy yếu; đường trung bình động hội thụ phân kỳ (MACD) duy trì tín hiệu tiêu cực ngắn hạn.

Theo SSI Research, hợp đồng VN30F2312 chưa thể tạo tín hiệu đảo chiều và khả năng điều chỉnh trở lại khi tiếp cận vùng 1.086 điểm. Nhà đầu tư có thể mở vị thế Short tại vùng 1.086 điểm, cắt lỗ trên vùng 1.090 điểm và kỳ vọng chốt lời tại 1.080 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 đóng cửa tại 1.087,34 điểm, tăng +4,66 điểm (+0,43%). Khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 188,2 triệu đơn vị, tăng nhẹ so với phiên trước.

Trên biểu đồ kỹ thuật, chỉ số VN30 dù hồi phục nhưng chưa thể lấy lại vùng 1.090 - 1.093 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI duy trì tín hiệu trung tính, hay chỉ báo xu hướng (ADX) vẫn trong xu hướng giảm. Như vậy, nhịp hồi phục của VN30 chưa đủ tin cậy để đánh giá xu hướng đảo chiều, dự kiến chỉ số vẫn trong giai đoạn điều chỉnh với biên độ 1.075 - 1.090 điểm./.