Chương trình lần này được tổ chức với mục tiêu đào tạo, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ nhân viên HNX, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về QTCT cùng các doanh nghiệp tại Hội nghị Doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết 2015.

Phát biểu tại buổi đào tạo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc HNX Trần Văn Dũng đã đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của TWSE đối với HNX, nhất là trong lĩnh vực QTCT. Theo đó, kể từ khi ký thỏa thuận hợp tác đến nay, hàng năm hai Sở thường xuyên tổ chức các đoàn đào tạo, khảo sát, học tập kinh nghiệm về QTCT cho các cán bộ và doanh nghiệp HNX tại Việt Nam và Đài Loan.

Ông Trần Văn Dũng chia sẻ, với các kinh nghiệm học hỏi từ các Sở GDCK trên thế giới và đặc biệt từ TWSE, HNX đã triển khai được nhiều chương trình hay và thiết thực về QTCT như: Xây dựng hệ thống công bố thông tin tự động (CIMS), đánh giá công bố thông tin minh bạch, thẻ điểm QTCT, tôn vinh doanh nghiệp có thành tích tốt về minh bạch và QTCT...

Tại buổi đào tạo, các chuyên gia TWSE đã giới thiệu lộ trình phát triển QTCT của Đài Loan trong 17 năm qua, đặc biệt là những bước đi táo bạo trong 5 dự án tăng cường các hoạt động QTCT được chia thành 13 kế hoạch hành động cụ thể đã góp phần cải thiện nhanh chóng chất lượng QTCT của các doanh nghiệp Đài Loan trong một thời gian ngắn.

Các chuyên gia TWSE cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong triển khai hệ thống đánh giá QTCT, về cách xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, các nguyên tắc và tỷ trọng, quá trình đánh giá, với sự tham gia của doanh nghiệp thông qua bản tự đánh giá của doanh nghiệp.

Ngoài ra, các chuyên gia TWSE còn chia sẻ kinh nghiệm tổ chức và quản lý hệ thống công bố thông tin, kinh nghiệm xây dựng và quản lý chỉ số QTCT CG100, và những cải cách quan trọng nhằm tăng cường chất lượng các cuộc họp đại hội đồng cổ đông của các doanh nghiệp để bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông./.

D.T