CKG nhận định, năm nay dịch bệnh Covid-19 còn nhiều biến động phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch kinh doanh của công ty. Do đó năm 2021, CTG lên kế hoạch đạt doanh thu gần 1.397 tỷ đồng và lãi sau thuế 141 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 33% và 38% so với thực hiện năm trước. Cổ tức năm nay dự kiến chia với tỷ lệ là 10% - 15%.

Để thực hiện mục tiêu trên, CKG định hướng đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng; tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhằm đảm bảo các điều kiện kinh doanh sản phẩm theo quy định.

Trọng tâm năm nay là tiếp tục sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Xử lý công nợ, quyết toán công trình, xử lý hàng tồn kho, tăng cường chất lượng - tiến độ sản phẩm, phát triển thương hiệu... Công ty tăng cường công tác tìm kiếm việc làm; phát huy các thuận lợi và thế mạnh trong cạnh tranh, giữ thị phần, thu hút khách hàng mới. Song song đó, CKG chuẩn bị nguồn lực để triển khai và thực hiện các dự án tại Tp. Rạch Giá, Tp. Hà Tiên và Tp. Phú Quốc.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/5, cổ phiếu CKG hiện có giá 17.350 đồng/ cổ phiếu./.

Hồng Quyên