Cụ thể, Giấy chứng nhận số 09/GCN-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/01/2014 cho biết, CLG sẽ được phép phát hành 20 triệu cổ phiếu ra công chúng với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổ chức phát hành là Cty CP Chứng khoán Bản Việt. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận có hiệu lực.

Được biết, CLG có vốn điều lệ là 200 tỷ đồng; hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhà, môi giới, tư vấn bất động sản; Khai thác, sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng; Tư vấn đầu tư và thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp, các công trình hạ tầng khu đô thị và công nghiệp; Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp./.

Hồng Quyên