Cổ phiếu APC bị đưa vào diện kiểm soát do lỗ 2 năm liên tiếp
Lịch sử giao dịch cổ phiếu APC.

HOSE cho biết, cổ phiếu APC của Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú bị đưa vào diện kiểm soát, theo Quyết định số 132 /QĐ-SGDHCM ngày 16/03/2023 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú có địa chỉ số 119A/2, tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. APC là loại cổ phiếu phổ thông và có mệnh giá 10.000 đồng.

Theo HOSE, lý do đưa cổ phiếu APC vào diện cổ phiếu bị kiểm soát vì lợi nhuận sau thuế năm 2022 là -9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2021 là -1,59 tỷ đồng. Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và năm 2021, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết, ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, tính đến ngày 31/12/2022, APC ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 135,7 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2021. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng cao đã khiến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ không những không tăng mà còn giảm nhẹ xuống 44,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí tài chính, với phần lớn là chi phí lãi vay cũng tăng mạnh từ 20,6 tỷ đồng lên 26,3 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng vẫn đang ở mức cao, chiếm 27,3 tỷ đồng. Các loại chi phí trên đã đẩy kết quả lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của APC bị giảm xuống lỗ 9 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu APC liên tục ghi nhận đà giảm từ đầu năm 2023 trở lại đây. Cụ thể, trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2023, APC ghi nhận mức giá 14.200 đồng/cổ phiếu, hiện tại trong phiên giao dịch ngày 20/3/2023, APC chỉ còn ghi nhận ở giá 12.800 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 10% so với thời điểm đầu năm.