HNX cho biết cổ phiếu BLF của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu bị hủy niêm yết là do không có giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán, trong thời hạn 12 tháng. Theo đó, 11,5 triệu cổ phiếu BLF sẽ bị huỷ niêm yết trên HNX vào ngày 5/12 và ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu BLF trên HNX là ngày 4/12 tới.

Giải trình về việc cổ phiếu sắp bị huỷ niêm yết, BLF cho biết do ảnh hưởng của tình hình đại dịch Covid-19 dẫn đến tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và 2022 bị lỗ nặng, do việc xuất khẩu bị đình trệ và giảm lượng hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, tình hình của công ty có khả quan hơn trong năm 2023 với việc ghi nhận lãi ròng 2 quý gần nhất đạt lần lượt 13 tỷ đồng và 10 tỷ đồng.

Cổ phiếu của Công ty Thủy sản Bạc Liêu bị huỷ niêm yết trên HNX từ ngày 5/12
Ảnh minh họa

Còn việc cổ phiếu BLF không có giao dịch là do cổ phiếu BLF đang bị hạn chế niêm yết dẫn đến việc thanh khoản và giao dịch cổ phiếu của công ty cũng không có giao dịch. BLF cho biết đang cố gắng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh xuất khấu trong năm 2023 và các năm kế tiếp để mang lại lợi nhuận tối ưu.

Trước đó, HNX thông báo về việc duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu BLF, từ ngày 11/7/2023, do tổ chức niêm yết chưa họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm.

Ngoài ra, cổ phiếu BLF đang trong các diện đình chỉ giao dịch do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch…/.