HOSE cho biết đã nhận được báo cáo tài chính (BCTC) bán niên đã soát xét của SJF. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2021 trên BCTC hợp nhất của SJF là âm 7,65 tỷ đồng.

Như vậy, công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu SJF và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu SJF sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty.

Trước đó, ngày 20/4/2021, HOSE ban hành quyết định số 227/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu SJF vào diện cảnh báo.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2021, SJF ghi nhận doanh thu tăng 42,7% so với cùng kỳ lên 278,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 7,9 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 27,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là âm 7,65 tỷ đồng.

Được biết, năm 2021, SJF đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 5 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/9, cổ phiếu SJF có giá 4.870 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên