Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Toàn cảnh đại hội công đoàn.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2023 đã được thực hiện trong bối cảnh ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh nói riêng đang tập trung tối đa các nguồn lực để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, xây dựng lực lượng hải quan ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, kỷ cương, liêm chính.

Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh bám sát các kế hoạch, chương trình hành động, nhiệm vụ, chủ đề công tác cụ thể từng năm của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị.

Các phong trào thi đua, hoạt động công đoàn được triển khai rộng khắp, thu hút sự tham gia nhiệt tình của đoàn viên, công chức - người lao động (CC-NLĐ), góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị và của tỉnh Quảng Ninh.

Nổi bật là công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh phát huy tốt vai đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, CC-NLĐ. Duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn.

Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Cán bộ công chức, Luật Bảo hiểm xã hội, các chế độ, chính sách về lương thưởng, phụ cấp, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ việc, nghỉ hưu, vệ sinh an toàn lao động, ...

Công tác chăm lo đời sống đoàn viên, CC-NLĐ của Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh trong nhiệm kỳ qua đã trở thành nội dung quan trọng thu hút đông đảo đoàn viên hưởng ứng tham gia, thể hiện tình thương yêu giai cấp, trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên và cộng đồng xã hội, tạo thêm niềm tin và sự gắn bó của đoàn viên đối với tổ chức công đoàn và được thể hiện bằng những hoạt động thiết thực. Nhất là triển khai hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của ngành; hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, CC-NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Nối tiếp truyền thống sẻ chia, lá lành đùm lá rách, Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh luôn coi trọng việc giáo dục ý thức, thái độ trách nhiệm cho đoàn viên, CC-NLĐ về tinh thần “tương thân tương ái”, “uống nước nhớ nguồn”.

Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đã thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên, CC-NLĐ ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh tật dài ngày, gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ mái ấm công đoàn với số tiền 279 triệu đồng.

Đặc biệt, một số Công đoàn CSTV đã phát động toàn thể đoàn viên quyên góp, hỗ trợ định kỳ hàng tháng cho các cháu là con của người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị hoặc các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đơn vị đứng chân (do đơn vị đỡ đầu).

Năm 2020 - 2021, thực hiện các đợt cao điểm quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, chương trình phối hợp nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, đoàn viên, CC-NLĐ Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh đóng góp với tổng trị giá quyên góp là 1,78 tỷ đồng. Tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền ủng hộ là 4,19 tỷ đồng.

Công đoàn đã vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng các cuộc thi, các hoạt động phong trào do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Công đoàn Tổng cục Hải quan chủ trì, tổ chức. Tiêu biểu là các cuộc thi trực tuyến, trắc nghiệm “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân”, “Tìm hiểu Bộ Luật lao động năm 2019”, “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”, “Bác Hồ với tỉnh Quảng Ninh và huyện đảo Cô Tô”, “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội VCnet”.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh kết nạp và tiếp nhận chuyển sinh hoạt đối với 69 đoàn viên, gồm 47 CC-NLĐ tuyển dụng mới; 22 đoàn viên được giới thiệu chuyển sinh hoạt công đoàn. Hàng năm, 100% Công đoàn CSTV, Tổ Công đoàn trực thuộc đạt Tổ công đoàn xuất sắc. CĐCS Cục Hải quan Quảng Ninh đều đạt Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh cũng đã đóng góp tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh luôn duy trì kim ngạch XNK đạt từ 10.000 - 16.000 triệu USD/năm; số thu ngân sách đạt 10.000 - 16.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao.

Đồng thời, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy, góp phần kiểm soát tốt địa bàn, giữ vững an ninh, quốc phòng, chủ quyền biên giới quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Thị Kim Chung - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao những kết quả tích cực của Công đoàn Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2023.

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh ghi nhận qua theo dõi của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Hải quan Quảng Ninh là một trong những đơn vị đi đầu trong thưc hiện công tác công đoàn với nhiều nội dung đổi mới và đạt nhiều kết quả nổi bật; nhất là duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho CBCC-NLĐ.

Tích cực triển khai các phong trào văn hóa văn nghệ...; đặc biệt đã làm tốt các phong trào thi đua nhất là phong trào 1 triệu sáng kiến phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động với nhiều giải pháp góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn nhất là lực lượng hải quan ở các cửa khẩu.

Công tác xây dựng tổ chức, kiểm tra giám sát, công tác nữ công cũng được triển khai thực hiện với nhiều nét mới, sáng tạo; góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Hải quan Quảng Ninh là một trong những đơn vị đi đầu trong thưc hiện công tác công đoàn với nhiều nội dung đổi mới và đạt nhiều kết quả nổi bật; nhất là duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho CBCC-NLĐ; tích cực triển khai các phong trào văn hóa văn nghệ...; đặc biệt đã làm tốt các phong trào thi đua nhất là phong trào 1 triệu sáng kiến phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động với nhiều giải pháp góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn nhất là lực lượng hải quan ở các cửa khẩu.