Theo đó, 3 cá nhân bị xử phạt bao gồm: ông Trần Ngọc Bê (địa chỉ: Villa 39, số 10 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội) bị phạt 40 triệu đồng, do không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch bán 15.700 cổ phiếu ECI của Cty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

Bà Nguyễn Hà Hải Như (địa chỉ: 10 E1 Tập thể Văn Chương, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội) bị phạt 50 triệu đồng do trong năm 2012 và 2013, bà Nguyễn Hà Hải Như đã đồng thời làm việc cho 2 công ty chứng khoán.

Ông Vũ Minh Đức (địa chỉ: 20B Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị phạt 50 triệu đồng, do từ tháng 3/2013 đến tháng 10/2013, ông Vũ Minh Đức đang làm việc ở công ty chứng khoán này nhưng mở tài khoản giao dịch chứng khoán ở công ty chứng khoán khác.

Công ty bị xử phạt là Cty CP Chứng khoán An Bình, công ty bị phạt 125 triệu đồng do chưa tuân thủ đúng quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Các mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên