THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

2. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành Dự trữ quốc gia giai đoạn 2016-2020.

3. Tên dự án: Triển khai kế hoạch CNTT năm 2014

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước.

5. Thời gian bán HSMT: Từ 08h30 ngày 24/4/2014 đến trước 08h30 ngày 9/5/2014 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc theo quy định).

Địa điểm bán HSMT: Cục Công nghệ Thông tin, Tổng cục Dự trữ nhà nước, 343 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

Địa chỉ nhận HSDT: Cục Công nghệ Thông tin, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, 343 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.

6. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng chẵn)

7. Thời điểm đóng thầu: 08h30 ngày 09/5/2014

8. HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09h00 (giờ Việt Nam), ngày 09 tháng 5 năm 2014 tại Hội trường tầng 7, trụ sở cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Cục Công nghệ thông tin kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đ.T