THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

2. Tên gói thầu: Mua sắm giá kê bằng thép đa năng phục vụ công tác bảo quản.

3. Tên dự án: Mua vật tư, thiết bị phục vụ công tác bảo quản hàng hóa, vật tư dự trữ nhà nước năm 2013.

4. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

6. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8h 00 ngày 4/12/2013 đến trước 10h 00 ngày 09/12/2013 (trong giờ hành chính).

7. Địa chỉ phát hành: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

Địa chỉ: Số 15 Nguyễn Sỹ Sách - Tp. Vinh - tỉnh Nghệ An

ĐT: 0383 835 824, Fax: 0388 601 909.

8. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Trước 10h 00, ngày 09/12/2013./.

Đ.T