Cục Dự trữ Vĩnh Phú bảo quản an toàn, xuất cấp kịp thời hàng dự trữ
Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú và thủ kho Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì kiểm tra hàng dự trữ. Ảnh: Minh Đức

Chủ động thực hiện nhiệm vụ nhập, xuất cấp hàng dự trữ

Cục trưởng Hồ Quang Thanh cho biết, năm 2023, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch, cấp vốn, phí và các nội dung hướng dẫn kịp thời, để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, ban lãnh đạo cục, sự phối kết hợp chặt chẽ của các phòng nghiệp vụ, các chi cục DTNN thuộc cục, đơn vị đã tổ chức triển khai các kế hoạch được giao kịp thời và đạt hiệu quả cao.

Đề cập tới nhiệm vụ mua nhập kho dự trữ quốc gia (DTQG) 11.000 tấn gạo Nam Bộ, loại 15% tấm, Cục trưởng Hồ Quang Thanh cho biết, đơn vị đã thực hiện phương thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng theo sự chỉ đạo của Tổng cục DTNN.

Mọi hoạt động được giám sát chặt chẽ bởi hệ thống camera

Công tác xây dựng vùng kho an toàn - xanh - sạch - đẹp tại các chi cục thuộc Cục Dự trữ Vĩnh Phú được duy trì thường xuyên, bố trí bảo vệ vùng kho bảo đảm 24/24 giờ. Mọi hoạt động nhập, xuất hàng đều được giám sát chặt chẽ bởi hệ thống camera nối mạng liên thông từ chi cục cho đến Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Việc xây dựng kế hoạch đấu thầu, quá trình phê duyệt, thẩm định, phát hành E-HSMT, đánh giá E-HSDT cũng như các công việc liên quan, đơn vị thực hiện và chấp hành tốt, theo đúng các quy định của Luật Đấu thầu, nghị định của Chính phủ, các thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục DTNN để tổ chức đấu thầu theo đúng kế hoạch đã đề ra. Giá trúng thầu thấp hơn mức giá xét thầu của Tổng cục DTNN quy định.

Các thủ tục liên quan đến việc thương thảo ký kết và thực hiện hợp đồng đều đảm bảo đúng quy định, thanh toán tiền hàng theo nguyên tắc gạo nhập vào kho và đầy đủ các chứng từ, thủ tục theo quy định mới thanh toán trả tiền.

Kết quả, đến hết ngày 6/9/2023 đơn vị thực hiện nhập xong 11.000 tấn gạo, hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Cục trưởng Hồ Quang Thanh chia sẻ, đơn vị gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xuất cấp lương thực DTQG hỗ trợ người dân, như: địa bàn rộng, đường sá thường bị ảnh hưởng của mưa, bão.

Một vài địa phương việc tổng hợp, phê duyệt đối tượng được hưởng chính sách còn chậm; số liệu chưa chính xác, thời gian tiếp nhận ngắn; số lượng phân bổ gạo của các địa phương chưa đúng với số lượng, theo quyết định của Tổng cục DTNN, thậm chí có địa phương phải điều chỉnh số lượng xuất cấp.

Trong năm 2023 Cục DTNN Vĩnh Phú đã hoàn thành xuất cấp trước thời hạn gần 10.576 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh ở Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang.

Để có kết quả như trên, lãnh đạo Cục DTNN Vĩnh Phú đã chủ động làm việc với lãnh đạo các tỉnh để khẩn trương có phương án và thời gian nhận gạo. Đồng thời, đơn vị triển khai sẵn sàng các điều kiện cần thiết như: lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho; chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực, phương tiện vận chuyển để đảm bảo kế hoạch xuất hỗ trợ được thực hiện đúng thời gian, tiến độ.

Trong quá trình thực hiện, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các tỉnh; sự phối hợp tích cực của các cơ quan, ban ngành, các địa phương để việc giao nhận hoàn thành đúng tiến độ, kịp thời cấp phát gạo cho các cháu học sinh theo đúng đối tượng, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng.

Bảo quản an toàn hàng hóa dự trữ

Cục Dự trữ Vĩnh Phú bảo quản an toàn, xuất cấp kịp thời hàng dự trữ
Ảnh minh họa

Đề cập tới công tác bảo quản hàng dự trữ, Cục trưởng Hồ Quang Thanh cho biết, trong năm qua, đơn vị đã tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các chi cục DTNN trong công tác quản lý chất lượng và bảo quản hàng DTQG; thực hiện tốt công tác bảo quản hàng hóa, vật tư cứu hộ, cứu nạn. Cục triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác bảo quản, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong công tác quản lý chất lượng hàng DTQG, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện.

Đơn vị đã tổ chức thực hiện kiểm tra kho, đầu tư kinh phí sửa chữa, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhập vật tư hàng hóa dự trữ; hướng dẫn các chi cục DTNN về định mức phí bảo quản, các tiêu chuẩn vật tư dự trữ nhập kho; đồng thời quản lý và sử dụng kinh phí bảo quản chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và tiết kiệm. Toàn đơn vị làm tốt công tác vệ sinh, kê lót sát trùng kho, bố trí sắp xếp lao động, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ kỹ thuật phục vụ cho công tác nhập kho.

Trong quá trình triển khai thực hiện, đơn vị đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng vật tư dự trữ nhập, xuất kho đảm bảo đúng các chỉ tiêu, yêu cầu quy định. Số lượng hàng nhập kho được đưa vào bảo quản theo đúng các quy chuẩn quy định. Áp dụng kịp thời, nghiêm túc quy chuẩn mới ban hành đối với mặt hàng gạo, đặc biệt là các tiêu chí về an toàn thực phẩm.

Đơn vị duy trì tốt công tác bảo quản thường xuyên cũng như định kỳ đối với toàn bộ số lượng vật tư dự trữ hiện có; chấp hành đúng các quy định của tổng cục về quy trình bảo quản đối với từng mặt hàng.

Công tác vệ sinh trong ngoài kho luôn sạch sẽ, xử lý diệt trùng định kỳ theo đúng quy định; thường xuyên tổ chức kiểm tra mọi mặt trong công tác bảo quản, các ngăn kho được quản lý, ghi chép từng ngày phản ảnh chính xác, trung thực, đầy đủ diễn biến chất lượng hàng. Các vùng kho đều đạt tiêu chuẩn “Vùng kho an toàn - xanh - sạch - đẹp” theo đúng quy chuẩn quy định./.