THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên bên mời thầu: Cục Hải quan Bình Dương

2. Tên gói thầu: Mua Bảo hiểm máy móc và thiết bị xây dựng cho máy soi container di động

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh

5. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 16 tháng 12 năm 2013 đến ngày 23 tháng 12 năm 2013 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ phát hành: Phòng Tài vụ - Quản trị (lầu 2), Cục Hải quan Bình Dương, 327 Đại lộ Bình Dương – phường Chánh Nghĩa – thành phố Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9 giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2013 tại Phòng Tài vụ - Quản trị (lầu 2), Cục Hải quan Bình Dương, 327 Đại lộ Bình Dương – phường Chánh Nghĩa – thành phố Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương.

Đ.T