THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên bên mời thầu: Cục Hải quan Nghệ An

2. Tên gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm phòng cháy chữa cháy thuộc dự án xây dựng Trụ sở làm việc Cục Hải quan Nghệ An”

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí hoạt động của Cục Hải quan Nghệ An.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 13/12/2013 đến ngày 17/12/2013.

Địa chỉ phát hành: Phòng Tài vụ Quản Trị - Cục Hải quan Nghệ An.

Số 28 - Đường Trường Thi – TP Vinh - Nghệ An.

Điện thoại: 038.3844742 hoặc 038.3849515. Fax: 038.3844051

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 17 giờ, ngày 17/12/2013 tại Phòng Tài Vụ - Quản trị - Cục Hải quan Nghệ An.

Đ.T