THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

- Địa chỉ: Số 154, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 0393.857.317 số máy lẻ 106

Tên dự án: Trụ sở Chi cục Hải quan khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo – Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ

43.880.322.591

43.869.535.000

Liên danh Công ty TNHH xây dựng Đồng Tiến - Công ty cổ phần công nghiệp VNI.

Trong đó Đơn vị đứng đầu liên danh là Công ty TNHH xây dựng Đồng Tiến

Quyết định số 626/QĐ-HQHT ngày 31/10/2013 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

Hợp đồng theo đơn giá cố định

450 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Đ.T