anh moi

Thảo luận nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp tại Văn phòng Cục Thuế. Ảnh: Gia Cư

Theo đó, sau công khai các cơ quan thuế trên địa bàn đã thu được 143 tỷ đồng tiền nợ thuế. Cũng trong quý I/2021, cơ quan thuế đã ban hành 19 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), với số tiền được hoàn là 252,26 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng trong quý I/2021, cơ quan thuế đã ban hành 32 kết luận thanh tra, qua đó truy thu và xử phạt vi phạm hành chính và phạt tiền chậm nộp vào NSNN là 3,98 tỷ đồng. Các đơn vị trực thuộc thực hiện 137 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, truy thu và xử phạt với số tiền 7,07 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 5,77 tỷ đồng, giảm lỗ 6,690 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, toàn đơn vị đã thực hiện giám sát và kiểm tra đối với 2.976 hồ sơ khai thuế, số tiền tăng thu qua giám sát là 335 triệu đồng, giảm lỗ 323 triệu đồng.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt ngay từ đầu năm, trong đó chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra và thu hồi nợ đọng thuế, kết thúc quý I/2021, các khoản thu thuế, phí và lệ phí do Cục Thuế Đắk Lắk thực hiện 1.386 tỷ đồng, đạt 32,8% dự toán pháp lệnh và 30,9% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao./.

Gia Cư