THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.

- Tên gói thầu: Trang bị "Rèm cửa”.

- Tên dự án: Trang bị "Rèm cửa”.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8 giờ, ngày 20/12/2013 đến trước 9 giờ, ngày 25 tháng 12 năm 2013.

- Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn. Số 47, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: 0253775101; Máy fax: 0253.870146

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất ( báo giá ): Chậm nhất là trước 9 giờ, ngày 25 tháng 12 năm 2013 tại Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, số 47, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Đ.T