THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

2. Tên gói thầu: Di dời vận chuyển hồ sơ và tài sản Chi cục Thuế thành phố Biên Hòa

3. Tên dự án: Di dời vận chuyển hồ sơ và tài sản Chi cục Thuế thành phố Biên Hòa

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước được Tổng cục Thuế cấp.

5. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

6. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 11 tháng 12 năm 2013 đến ngày 16 tháng 12 năm 2013 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: 87 CMT8, P. Hòa Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai, điện thoại: 0613.846.718.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 09 giờ 00”, ngày 16 tháng 12 năm 2013, tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: số 87 CMT8 – P. Hòa Bình – Tp. Biên Hòa – Đồng Nai.

Đ.T