THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

2. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị điện tử bổ sung năm 2013.

3. Tên dự án: Mua sắm thiết bị từ dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2013.

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước được Tổng cục Thuế giao.

5. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

6. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 25 tháng 12 năm 2013 đến ngày 30 tháng 12 năm 2013 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: 87 CMT8, P. Hòa Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai, điện thoại: 0613.846.718.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 09 giờ 00”, ngày 30 tháng 12 năm 2013, tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: số 87 CMT8 – P. Hòa Bình – Tp. Biên Hòa – Đồng Nai.

Đ.T