THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

1. Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

2. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị âm thanh

3. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị âm thanh

4. Nguồn vốn: NSNN

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

6. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8 giờ 30 phút ngày 14/11/2013 đến trước 7 giờ 30 phút ngày 19/11/2013 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc - Số 42, Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

7. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 7 giờ 30 phút ngày 19/11/2013 (trong giờ hành chính), tại địa điểm như trên.

Đ.T